Impressie van de jaarlijkse tentoonstelling in 2017

met Roger Servotte in de kijker

Impressie van de expo in het STEM in 2017 (fotomontage door Jan Meganck)