logo lucasgezellen

De Koninklijke Kunstkring Lucasgezellen is een vereniging van kunstenaars die actief bezig zijn met beeldende kunst.

De Lucasgezellen zijn als vereniging in 1945 bescheiden gestart in de schoot van een lokale scoutsbeweging (Tereken).

Langzaam aan groeide de kunstkring uit tot een gewaardeerde kunstenaarsvereniging die terecht haar ereplaats heeft verworven in het cultuurbeeld van de stad Sint-Niklaas.

De Lucasgezellen motiveren elkaar om actief en intens met beeldende kunst bezig te blijven, ze willen daarbij elkaar zowel op artistiek als technisch vlak ondersteunen. Dit gebeurt onder meer door samen tentoonstellingen te bezoeken en kunstdagen te organiseren waarbij ze onder andere tekenen en schilderen en  met elkaar in gesprek gaan over beeldende kunst in ruime zin.

Door op een vaste datum (sinds 1945 is dit steeds op 1 november) een groepstentoonstelling te organiseren, kunnen we op een grote publieke belangstelling rekenen. Via deze jaarlijkse groepstentoonstelling bieden we de kunstenaars een ruim klankbord aan, wat door alle Lucasgezellen erg wordt gewaardeerd .

Voor hen is het dan ook een grote blijvende uitdaging om het verkregen artistiek niveau te behouden, te verdiepen en te verbreden.

Zij doen dat met verve.